Autogol

Kada je došla u naš grad,
na samo dva dana,
primetila je prvo
da ljudi ovde ne uzvraćaju osmeh,
što je refleks svuda, kod svakog,
ali ovde ne.
Ja pomislih, ali ne podelih,
kako interesantno,
baš to sam zapazila kod vas,
kad smo se prvi put ugledale,
ja vam se osmehnuh
a vi ništa.
Коментари